Prix de Rome

de Pijp, Amsterdam
badhuis, moskee, cafe-restaurant, sportcentrum, bioscoop
inzending Jaco Woltjer
prijsvraag 2000

De Prix de Rome is een vierjaarse prijsvraag voor jonge architecten. Vroeger ontving de winnaar een beurs om een jaar in Rome te studeren. Sinds Palladio hebben architecten Rome bestudeerd om te trachten de architectonische ‘geheimen’ van de oudheid te ontsluieren. Piranesi heeft in de 18e eeuw zijn bevindingen bewerkt in een virtoos ontwerp met speelse én perfecte plattegronden van een fictief Rome. Deze letterlijk fantastische kaarten vormen de referentie voor een ludieke uitwerking van het ontwerp voor deze inzending.