Forten Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Ruimtelijke verkenning
2008
iov. Staatsbosbeheer
ism. REDscape

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie zal de komende jaren een omvangrijk investeringsprogramma worden uitgevoerd, gericht op de restauratie van de forten en het vergroten van de beleving en de toegankelijkheid voor het publiek.
Staatsbosbeheer heeft een aantal forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in eigendom.
In de verkenning is gekeken naar de onderscheidende ruimtelijke kwaliteiten en potenties van de 15 forten (en aanvullende werken) in relatie tot het omliggende landschap. De verkenning draagt bij aan een ruimtelijke visie van Staatsbosbeheer op de forten en de tussenliggende gebieden als richtlijn voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.