Alverna

Alverna
Stedebouwkundig Plan
2007-2009
iov. Dienst Landelijk Gebied

Het Alverna-terrein wordt getrans-formeerd van militair terrein tot natuurgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door loodsen die in boskamers staan. Deze worden gesloopt. Op één plek komt woningbouw. De opbrengst hiervan dekt de kosten van de transformatie.

Er zijn drie bebouwingsmodellen onderzocht: een model met drie schuren, een model met vijf compacte appartementengebouwen en een model met twaalf losstaande huizen. De modellen vormen een ruimtelijk geheel met de boskamers.

De modellen worden gebruikt bij het opstellen van de kwaliteitseisen voor de verdere uitwerking.