Tilburg

Tilburg
Verkavelingsstudie en
stedebouwkundige schetsontwerp
250-300 woningen
2008-2012
iov. Bouwinvest

De opgave was voor een binnenstedelijke locatie.
In fase 1 is er onderzoek gedaan naar verkavelingengsmodellen. Daarnaast is in een reeks studies en overleggen het karakter ontwikkeld, de samenhang en de verschillende sferen van de buurt.
In fase 2 resulteerde dit in een plan met een dicht en dorps centrum en groene randen met grote tuinen. Drie pleintjes vormen de openbare ruimten van de buurt. Het parkeren is buiten het straatbeeld.
In fase 3 is er onder invloed van de nieuwe marktomstandigheden een nieuw ontwerp gemaakt met behoud van de kwaliteiten. Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap is een belangrijk onderdeel van het plan.