Fort Benoorden Spaarndam

Spaarndam
verkenning en visie
2006-2008
ism. Jacques Ninaber, Rob Aben Landschapsarchitectuur, Wil Schagen, Stichting Krayenhoff, Stichting Stadsherstel

Het Fort benoorden Spaarndam en het Munitiebos vormen een verborgen en stille plek. In het voorstel wordt het fort gerenoveerd. Het terrein rond het fort inclusief het bos wordt toegankelijk gemaakt. Ter financiering worden in het bos woningen gebouwd.

De verdedingingsstellingen worden zichtbaar gemaakt door het uitgraven en verstevigen van de oude voor-stelling.

De bestaande ruimtelijke structuur van de lange lanen in het bos wordt uitgebreid met een aantal zichtlijnen vanaf het fort. De bebouwing voegt zich in de ruimtelijke structuur.