Fort Uitermeer

Weesp
Transformatie fort, hotel
besloten prijsvraag 2006
iov. PFC² Envelopment en Stichting Bridges 2000
ism. REDscape - Patrick McCabe

De lagen van de ontstaans-geschiedenis van het fortterrein worden aangegrepen om het fort ruimtelijk vorm en richting te geven. Gedeelten van de historische schansen worden teruggebracht om het silhouet van het fort herkenbaar te maken. Het robuuste oude torenfort vormt het ruimtelijk scharnier van het fortterrein met de Vecht en de nieuwe gebouwen.

De gebouwen zijn geïntegreerd met de schansen en staan rond een pleintje. Het vormt het einde van de geënsceneerde route, waarlangs de elementen op het fort zijn georgani-seerd. Hier komen alle stromen van passanten, bezoekers en gasten van het hotel samen.